Nyomtatás

Lezárt projektek

  • Archenerg Klaszter menedzsmentjének megerősítése

A projekt keretében többek között kialakításra került a klaszter fenntartható működtetéséhez szükséges menedzsment kapacitás, kutatás-fejlesztési projektek megalapozása, benchmarking illetve olyan szolgáltatások fejlesztésére került sor, melyek a klaszter működése szempontjából létfontosságúak (www.archenerg.eu)

 

 

  • KASSETTS - Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solutions

A Central Europe program keretében finanszírozott KASSETTS program célja, hogy egy EU-s, specializált ICT (Információs és Kommunikációs Technológia) logisztikai bróker hálózat kialakításával optimalizálja a fuvarozási és logisztikai tevékenységeket, növelje a KKV-k versenyképességét a helyi hálózatokon belül, fenntarthatóvá tegye a környezetet és megtartsa a regionális térségeket. A projekt keretében a klaszter közbeszerzés keretében elnyerte a magyarországi logisztikai bróker hálózat kiépítésének lehetőségét, melyhez a teljes infrastrukturális hátteret és szakmai humán kapacitást biztosítja. A projektben többek között nemzetközileg is elismert olasz (Institute for Transport and Logistics Foundation, University of Modena and Reggio Emilia), lengyel (Institute of Logistics and Warehousing), német (Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation) partnerekkel működtünk együtt.

További információk magyarul

A projekt keretében a Temesvári Nyugati Egyetem partnersége mellett a Csongrád megyei (a Romániai oldalon a Temes és Arad megyei) házi (talajvíz és rétegvíz) kutak állapotának felmérése és a kutatás eredményeként egy megújuló energián alapuló víztisztító berendezés megtervezése. Egy olyan, különböző területekről származó szakértői hálózat kialakítása a cél, melyben a K+F szektorban tevékenykedő határon átnyúló szervezetek közös akciókkal lépnek fel a vízminőség menedzsment területén. A Magyarország és Románia határvidéki területein megtalálható vidéki közösségek hasonló vízminőségi problémákkal küzdenek, a kisebb családi farmok vízellátása többnyire családi kutakból történik, melynek forrása legtöbb esetben a talajvíz. Ezen családi farmok megfelelő minőségű vízhez juttatásához elengedhetetlen egy olyan víztisztító eszköz kifejlesztése, amely helyben nyújt gyors és olcsó megoldást.

  • Megújuló energetikai- és energiahatékonysági megoldások gyakorlati alkalmazásának népszerűsítése a dél- alföldi lakosság körében

A projekt célja egy kommunikációs, szemléletformáló kampány lebonyolítása (reklámfigurája az energiavámpír). A kampány középpontjában két, a hosszú távú szemléletformálásra leginkább alkalmas kommunikációs csatorna áll: az Internet (honlap és a social media) és a rendezvények. A teljes kampány alapvető jellemzője, hogy nagyban épít gerilla marketing típusú ambient elemekre. A rendezvények 2000 -10 000 lélekszámú települések falunapjaihoz kapcsolódnak. A projekt során három dél-alföldi megye 3-3 település falunapján vett részt a klaszter. A pályázatot az Archenerg Klaszter és a hozzá csatlakozó partnervállalkozások valósították meg.

 

 

  • Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése

Az alprogram pályázati kiírásán a klaszter több magánszemély pályázó részére készítette el a pályázatot, illetve kivitelezte az igények alapján kiválasztott napkollektoros rendszereket.